Digitalt kurs om hvordan å møte barns følelser

Barn har sterke følelser, som trigger våre. Det er lett å havne i maktkamper, eller føle seg hjelpesløs når barnet blir sint eller fortvilet. I møte med barna våre, gjør vi gjerne det samme som vi ble møtt med selv av våre egne foreldre. Med dette digitale kurset lærer du hvordan kan du som forelder få til bedre samspill med barnet ditt!

Kvalitetssikret innhold

Våre psykologer har satt sammen det beste innholdet fra de mest anerkjente og vitenskapelig testede programmer for foreldreveiledning

Kursholder

Kurset ledes av spesialist i barne- og ungdomspsykologi Annicken Martinez Aasen. Hun har mange års klinisk erfaring fra arbeid med barn, unge og foreldre, er sertifisert i tuning into kid, tuning into teens og er spesialisert i emosjonsfokusert foreldreveiledning.

Spør en psykolog

Send spørsmål til våre psykologer. Vi har spesialistkompetanse på barn, unge og familier. Vi kan gi tips og råd (kommer).

Foreldrerollen er utfordrende

Ja la oss bare si det; det er av og til veldig krevende å være foreldre. Og det er ikke alltid vi klarer å være de foreldrene vi ønsker.  Dette kurset passer for deg enten du ønsker å forstå barnet ditt enda bedre eller bare få litt påfyll og bli inspirert i foreldrerollen. Du lærer mer om følelser hos barn, og hvordan du kan møte dem.

Vanlige spørsmål om kurset

Kurset inneholder elementer fra utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og emosjonsfokusert psykologi. Kunnskapen er evidensbasert og forklares på en lett tilgjengelig måte.

Kurset er utviklet av psykologer og basert på forskning på barn og unges utvikling. Kursleder Annicken Martinez-Aasen har to barn og er er psykologspesialist med lang klinisk erfaring fra terapeutisk arbeid med barn, ungdom og familier. Hun er sertifisert i Tuning into Kids og spesialiserer seg på emosjonsfokusert foreldreveiledning. 

Innholdet i kurset er 13 korte og praktiske videoer som varer fra 2 til 10 minutter hver. I tillegg har vi lagt ved nyttig PDF’er.

Foreldre til barn mellom 0- 12 år. Kurset passer for alle som ønsker å utvikle seg i foreldrerollen og også for de som opplever at samspillet er krevende. Eksemplene i kurset er særlig rettet mot yngre barn, men innholdet vil være relevant for foreldre til barn og unge i alle aldre.

Du får tilgang til kurset i ett år fra kjøpsdato. 

Ja, dette kurset passer for alle foreldre som ønsker å forbedre seg i foreldrerollen. Noen barn som har det vanskelig, kjenner på mye sterke følelser. Dette kan det være svært krevende for oss foreldre å stå i. Kurset vil gi deg tips til måter du kan snakke med barnet ditt på når det er vanskelige hendelser som oppstår.

Dersom du har spesifikke spørsmål knyttet til søvn, mat og fysisk utvikling anbefaler vi at du tar kontakt med din lokale helsestasjon.

Hva kan du få ut av kurset?

Kurset vil gi deg inspirasjon og påfyll i foreldrerollen og være motiverende for å kunne teste ut nye måter å møte barnet ditt på. Målet med kurset er å styrke båndet mellom deg og barnet ditt, og at skal være litt lettere for deg å stå i de vanskelige situasjonene som av og til oppstår i en familie. Bli tryggere i foreldrerollen, løs opp i negative samspill, håndter sinneutbrudd, og sett grenser på en god måte.